Podnice za krevete
Izvori energije
 
 
 
podovi, parketi, laminati
 
kreveti bračni dječji
 
ormari
 
Parketi Galeković
 
 
 

Veni Vocalis d.o.o.

tečaj engleskog

 

energetski certifikat
 
 
   
 
 
danas je  

 
Nekretnine-prodaja.com   nekretnine prodaja početna
 
 
obnovljivi izvori energije
izvori energije

Obnovljivi izvori energije


Postoji nekoliko alternativnih izvora energije, a ovdje ćemo opisati neke od njih:

1. Biomasa
2. Solarna ili sunčeva energija

Biomasa

Biomasa se odnosi na živi biološki materijal koji se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Obično pod biomasu podrazumjevamo biljni materijal koji se uzgaja kako bi se koristio kao bio gorivo, ali također uključuje biljni i životinjski materijal koji se koristi za proizvodnju vlakana, kemikalija ili topline. Biomasa također uključuje biorazgradivi otpad koji se može koristiti kao gorivo, ali ne i organski materijal geološkim procesima pretvoren u tvari popot ugljena ili nafte.

Biomasu najčešće dobivamo iz biljaka poput kukuruza, konoplje, šećerne trske ili uljne palme. Za krajnji proizvod obično nije jako bitno koju biljku koristimo, ali to svakako utječe na proces obrade sirovine. Industrija za proizvodnju biomase će se svakako razvijati kako raste interes za obnovljivim izvorima goriva.

U suradnji sa tvrtkom MC Solar
solarni kolektori
solarni sustavi
toplinske pumpe
 
Solarna ili sunčeva energija


Solarna energija je korištenje sunčevog zračenja za proizvodnju energije. Sunčevu energiju možemo koristiti za zakrijavanje vode pomoču solarnih kolektora ili je pomoću fotoelektričnih čelija pretvarati u električnu energiju.

Danas se korištenje solarne energije već inkorporira u dizajn građevina. Termalna masa se koristi da bi se sačuvala energija koju sunce prenosi na kolektore i na taj način se zagrijava sanitarna voda ili voda za bazene. Solarna energija je najbržerastuća grana energetske proizvodnje.


Pogledajte više o alternativnim izvorima energije

oglasi
cijevni vakumski solarni kolektori Cijevni vakumski solarni kolektori
o cijevnim vakumskim solarnim kolektorima i solarnim sustavima
ravni pločasti solarni kolektori Ravni pločasti solarni kolektori
o ravnim pločastim solarnim kolektorima
solarno grijanje sanitarne vode Solarno grijanje sanitarne vode
o solarnom grijanju sanitarne vode
aktivni solarni sustavi Aktivni sustavi solarno grijanje
o aktivnim sustavima solarnog grijanja
pasivni solarni sustavi Pasivni sustavi solarno grijanje
o pasivnim sustavima solarnog grijanja
toplonske pumpe za zgrade Toplinske pumpe za zgrade
o toplinskim pumpama pri grijanju stambenih i poslovnih zgrada
energetski certifikat energetsko certificiranje

Alternativni izvori energije - obnovljivi izvori energije

   
   

obnovljivi izvori energije

 
energija vjetra energija sunca solarna
bioenergija energija vode
geotermalna energija energija oceana