Podnice za krevete
Izvori energije
 
 
 
podovi, parketi, laminati
 
kreveti bračni dječji
 
ormari
 
Parketi Galeković
 
 
 

Veni Vocalis d.o.o.

tečaj engleskog

 

energetski certifikat
 
 
   
 
 
danas je  

 
Nekretnine-prodaja.com   nekretnine prodaja početna
 
 
obnovljivi izvori energije
izvori energije

Solarno grijanje vode

Tipični sustav za solarno grijanje sanitarne vode smanjuje potrebu za klasičnim grijanjem vode za otprilike dvije trećine. Ovakav način grijanja vode smanjuje potrošnju struje ili fosilnih goriva potrebnih za tu svrhu na minimum te na taj način smanjuje utjecaj na okoliš. Grijanje vode sunčevom energijom za zgrade
U suradnji sa tvrtkom MC Solar
solarni kolektori
solarni sustavi
toplinske pumpe
 

Većina sustava za grijanje vode sunčevom energijom sastoji se od dva osnovna dijela: sunčevog/solarnog kolektora i spremnika. Najčešće korištena vrsta kolektora za grijanje sanitarne vode je ravni pločasti kolektor.
Solarni grijači vode koriste sunce da bi grijali vodu ili tekućinu za prijenos topline u kolektoru. Zagrijana voda nakon toga se skladišti u spremniku spremna za korištenje, ukoliko je potrebno voda se dogrijava tradicionalnim sustavom.

Spremnik može biti modificirani standardni bojler, ali obično se koristi veći dobro izoliran spremnik. Solarni sustavi za grijanje vode mogu biti aktivni ili pasivni, no većinom su aktivni.

Pogledajte više o alternativnim izvorima energije

oglasi
cijevni vakumski solarni kolektori Cijevni vakumski solarni kolektori
o cijevnim vakumskim solarnim kolektorima i solarnim sustavima
ravni pločasti solarni kolektori Ravni pločasti solarni kolektori
o ravnim pločastim solarnim kolektorima
solarno grijanje sanitarne vode Solarno grijanje sanitarne vode
o solarnom grijanju sanitarne vode
aktivni solarni sustavi Aktivni sustavi solarno grijanje
o aktivnim sustavima solarnog grijanja
pasivni solarni sustavi Pasivni sustavi solarno grijanje
o pasivnim sustavima solarnog grijanja
toplonske pumpe za zgrade Toplinske pumpe za zgrade
o toplinskim pumpama pri grijanju stambenih i poslovnih zgrada


Alternativni izvori energije - obnovljivi izvori energije

   
   

obnovljivi izvori energije

 
energija vjetra energija sunca solarna
bioenergija energija vode
geotermalna energija energija oceana