Podnice za krevete
Izvori energije
 
 
 
podovi, parketi, laminati
 
kreveti bračni dječji
 
ormari
 
Parketi Galeković
 
 
 

Veni Vocalis d.o.o.

tečaj engleskog

 

energetski certifikat
 
 
   
 
 
danas je  

 
Nekretnine-prodaja.com   nekretnine prodaja početna
 
 
obnovljivi izvori energije
izvori energije

Bioenergija - biomasa

Biomasa je obnovljivi izvor energije, a temelji se na ugljikovu ciklusu. Sastoji se od brojnih proizvoda biljnog i životinjskog svijeta, te komunalnog i industrijskog otpada. Budući da se prilikom sagorijevanja biomase oslobađa jednaka količina ugljičnog dioksida koja je potrebna za njen rast, prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je i u smanjenoj količini stakleničkih plinova nastalih izgaranjem.
Hrvatski sabor biomasu definira kao «biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka proizvedenih u poljoprivredi (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), u šumarstvu i srodnim industrijama, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada
Energiju iz biomase možemo dobiti na nekoliko načina, npr. izgaranjem – dobivamo vodenu paru koja može poslužiti za grijanje domaćinstava ili u industriji, te dobivanje elekritčne energije u mali termoelektranama.
Za sad je najrazvijenija metoda kemijske konverzije biomase – fermentacija – bioplin nastao fermentiranjem sadrži metan i ugljik koji se mogu upotrebljavati kao gorivo.

Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je manja emisija štetnih plinova i otpadnih voda, a prednost je zbrinjavanje i iskorištavanje otpadaka iz poljoprivrede, šumarstva,…predviđanja su da će udio biomase u potrošnji energije do polovice stoljeća iznositi 30-40%.
U suradnji sa tvrtkom MC Solar
solarni kolektori
solarni sustavi
toplinske pumpe
 


Energija drva
Zbog tradicionalnog načina iskorištavanja šuma 58% primarne energije dobivene iz obnovljivih izvora dolazi iz drva. Glavni dio proizvodnje energije predstavlja toplinska potrošnja, no dio energije drva pretvara se i u električnu energiju.

Bioplin
Elektrane na bioplin predstavljaju rješenje za zbrinjavanje otpada organskog porijekla (npr. stočarstvo, predarstvo). Završni produkt razgradnje je bioplin (metan) koji se koristi kao gorivo za dobivanje električne energije. Broje elektrana na bioplin je u kontinuiranom porastu. Godišnja proizvodnja energije iz bioplina iznosi 5% od ukupne energije proizvedene iz biomase.

Biogoriva
Etanol – kako dodatak za benzinske motore i biodizel kao dodatak za dizelske motore. Koristi se kao zamjena za fosilna goriva (nafta).Pogledajte više o alternativnim izvorima energije

oglasi
cijevni vakumski solarni kolektori Cijevni vakumski solarni kolektori
o cijevnim vakumskim solarnim kolektorima i solarnim sustavima
ravni pločasti solarni kolektori Ravni pločasti solarni kolektori
o ravnim pločastim solarnim kolektorima
solarno grijanje sanitarne vode Solarno grijanje sanitarne vode
o solarnom grijanju sanitarne vode
aktivni solarni sustavi Aktivni sustavi solarno grijanje
o aktivnim sustavima solarnog grijanja
pasivni solarni sustavi Pasivni sustavi solarno grijanje
o pasivnim sustavima solarnog grijanja
toplonske pumpe za zgrade Toplinske pumpe za zgrade
o toplinskim pumpama pri grijanju stambenih i poslovnih zgrada
energetski certifikat energetsko certificiranje

Alternativni izvori energije - obnovljivi izvori energije

   
   

obnovljivi izvori energije

 
energija vjetra energija sunca solarna
bioenergija energija vode
geotermalna energija energija oceana