Podnice za krevete
Izvori energije
 
 
 
podovi, parketi, laminati
 
kreveti bračni dječji
 
ormari
 
Parketi Galeković
 
 
 

Veni Vocalis d.o.o.

tečaj engleskog

 

energetski certifikat
 
 
   
 
 
danas je  

 
Nekretnine-prodaja.com   nekretnine prodaja početna
 
 
obnovljivi izvori energije
izvori energije

Energija oceana - energija valova, plime i oseke i temperaturne razlike vode

Oceani pokrivaju 70% zemljine površine, samim time postaju zanimljivi izvor energije. Trenutno se koristi vrlo rijetko.

Postoje tri načina za dobivanja energije iz oceana
- energija valova
- energija plime i oseke
- temperaturna razlika vode
Može se koristiti za grijanje (na Islandu postoji najveći geotermalni sistem za eksploataciju geotermalne energije – 89% kućanstava se grije tim sustavom) i dobivanje električne energije (vruća voda i para iz zemlje služe za pokretanje generatora), a glavni nedostatak je da na svijetu nema puno mjesta koja su pogodna za eksploataciju.
U suradnji sa tvrtkom MC Solar
solarni kolektori
solarni sustavi
toplinske pumpe
 

Energija valova
kretanje valova uzrokuje puhanje vjetrova po površini mora. U kretanju valova postoji oblik kinetičke energije koja se može iskoristiti za pokretanje turbina, pogotovo jer postoji dosta mjesta gjde su vjetrovi dovoljno jaki da pokrenu stalno kretanje valova. Najjednostavniji način korištenja energije baziran je na principu kretanja vala u komori koji se diže, a zrak koji pri tome val tjera iz komore pogoni turbinu.

Energija plime i oseke
Postoje dva glavna principa dobivanja energije – izgradnja brana i akumulacija koje se pune i prazne uz pomoć plime i oseke, te postavljanje dubinskih turbina koje se pokreću kretanjem vode uslijed plime i oseke. Ove metode su relativno neisplative, pogotovo u usporedbi sa branama i akumulacijama na rijekama.

Temperaturne razlike vode
Metoda koristi temperaturnu razliku koja se javljan na različitim dubinama vode, što je voda dublja to je njena temperatura manja.

Pogledajte više o alternativnim izvorima energije

oglasi
cijevni vakumski solarni kolektori Cijevni vakumski solarni kolektori
o cijevnim vakumskim solarnim kolektorima i solarnim sustavima
ravni pločasti solarni kolektori Ravni pločasti solarni kolektori
o ravnim pločastim solarnim kolektorima
solarno grijanje sanitarne vode Solarno grijanje sanitarne vode
o solarnom grijanju sanitarne vode
aktivni solarni sustavi Aktivni sustavi solarno grijanje
o aktivnim sustavima solarnog grijanja
pasivni solarni sustavi Pasivni sustavi solarno grijanje
o pasivnim sustavima solarnog grijanja
toplonske pumpe za zgrade Toplinske pumpe za zgrade
o toplinskim pumpama pri grijanju stambenih i poslovnih zgrada
energetski certifikat energetsko certificiranje

Alternativni izvori energije - obnovljivi izvori energije

   
   

obnovljivi izvori energije

 
energija vjetra energija sunca solarna
bioenergija energija vode
geotermalna energija energija oceana